Chia sẻ:
Khách hàng Bạch Hoa Hồng 1

“Bị mụn gạo, mụn ẩn li ti trong nhiều năm do mỹ phẩm. Đã đi da liễu, spa nhiều lần nhưng không trị được. Sau 3 tháng mụm giảm đến hơn 90%, còn lại vết rỗ và thâm. Sau 5 tháng thì hết luôn vết thâm và rỗ.” –

– Khách hàng tên An ở Kiên Giang

Sản phẩm đã dùng: Bạch Hoa Hồng thường, Bạch Cúc Hoa, Bạch Thiên Tằm, Kem Bạch Hoa Hồng cao cấp.

trị mụn bạch hoa hồng