Mặt nạ bột Bạch Cúc Hoa

Mặt nạ Bạch Cúc Hoa là mặt nạ dạng bột, được dùng chung với Bạch Hoa Hồng trong quá trình điều trị, hoặc dùng chung với các sản phẩm dưỡng da.

Hiển thị kết quả duy nhất