Đây là video chia sẻ về kinh nghiệm xài Bạch Hoa Hồng của Trâm – người đã từng dùng sản phẩm và cũng là chuyên gia tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm này trong nhiều năm.