Một vài khách hàng có thắc mắc về việc Bạch Hoa Hồng bị thu hồi. Trong khi sản phẩm Bạch Hoa Hồng dùng rất tốt và rất nhiều người dùng có kết quả. Vậy thực hư vấn đề này là thế nào? Thật ra là Bạch Hoa Hồng có bị thu hồi một lần. Nhưng đó là thời gian khá lâu rồi, năm 2012 lận nhé. Nhưng do tính chất nhạy cảm của sự việc. Nên khách hàng khá quan tâm. Khi tìm kiếm thông tin trên mạng, khách hàng sẽ thấy thông tin này.